Instantie
 
 Datum
 en   
 Zaaknummer
 
 Bijzonderheden
 
 
 
   

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat bestuursrechtelijke uitspraken in het openbaar moeten worden gedaan. De gerechten maken beslissingen in bestuursrechtelijke zaken op een dagelijkse of wekelijkse zitting bekend.

Vanzelfsprekend is iedereen welkom deze openbare zitting bij te wonen. Het is echter goed te weten dat ter zitting alleen de beslissing (het dictum) van de rechtbank wordt meegedeeld. De motivering van de beslissing wordt niet bekendgemaakt op de zitting. Partijen vinden de motivering in het afschrift van de uitspraak die de rechtbank aan partijen toestuurt. Ter zitting wordt geen afschrift van de uitspraak verstrekt.

In de correspondentie en bij de aanvang van de behandeling van de zaak worden de procedurenummers bekend gemaakt. Journalisten treffen de procedurenummers aan op de ter inzage gelegde en/of toegezonden zittingslijsten.

  Selecteer een instantie
 
  Selecteer een gerechtshof


  Selecteer een rechtbank

Naar boven